فروشگاه لوازم دیجیتال رابوکالا

فروشگاه
  

تركيب لايه‌هاي عکس با استفاده از Blend Modeتركيب لايه‌هاي عکس با استفاده از Blend Mode 

تركيب لايه‌هاي عکس, تصوير در تصوير

تركيب لايه‌هاي عکس با استفاده از Blend Mode

حتما تا به حال تصاوير تركيب شده‌اي را مشاهده كرده‌ايد كه بسيار رويايي و جالب به نظر مي‌رسند و به صورت پيچيده‌اي در هم ادغام شده و يك تصوير جديد را پديد آورده‌اند. شايد در نگاه اول اين تركيب تصاوير مشكل و سخت به نظر برسد؛ اما با كمي آگاهي از لايه‌ها در فتوشاپ و تركيب آنها در حالت Blend Mode مي‌توانيم به نتايج بسيار جالبي از تركيب تصاوير دست يابيم.

با اين كه اين بخش از فتوشاپ معمولا با سعي و خطا و امتحان حالت‌هاي مختلف به نتايج مورد نظر منجر مي‌شود، اما آگاهي از نحوه عملكرد هر حالت مي‌تواند كمك شاياني در رسيدن به نتايج دلخواه در حداقل زمان ممكن باشد. اعمال حالت تركيبي در فتوشاپ در دو حالت امكان‌پذير است. پركاربردترين حالت لايه‌بندي تصوير و انتخاب حالت تركيبي مورد نظر در پانل لايه‌هاست؛ اما از طريق نوار تنظيمات هر ابزار طراحي مثل مداد و قلم‌مو نيز مي‌توانيم به همه يا برخي حالت‌هاي تركيبي دست پيدا كنيم.

تنها تفاوت اين دو حالت در نحوه اعمال حالت تركيبي است كه در حالت اول قابل تغيير بوده و در حالت دوم بعد از اعمال، امكان تغيير وجود ندارد. در هر صورت انتخاب روش استفاده از حالت‌هاي تركيبي به عهده طراح بوده و همچنان كه گفته شد آشنايي با نحوه عملكرد اين حالات تركيبي كمك شاياني در ايجاد جلوه‌هاي مورد نظر و سرعت بخشيدن به كار خواهد كرد. در فرامين تركيب لايه‌ها با توجه به حالت انتخاب شده نحوه تركيب رنگ‌هاي لايه بالايي با لايه زيرين خود را تعيين مي‌كنيم.

براي دسترسي به اين فرامين كافي است در پانل لايه‌ها روي قسمت مشخص شده ـ كه به صورت پيش فرض عبارت Normal ديده مي‌شود ـ كليك كنيم تا منوي مربوط به انتخاب حالت تركيبي باز شود. البته فراخواني فرمان Blending Option از مسير LayerLayer Style و انتخاب قسمت Blend Mode نيز نتيجه مشابهي را خواهد داد. همان‌گونه كه مشاهده مي‌شود اين حالات تركيبي با توجه به نحوه عملكردشان در شش گروه قرار گرفته است كه استفاده از اعضاي هر گروه عملكرد يكساني در نحوه تركيب لايه با لايه زيرين خود را به دست خواهد داد. اين پنج گروه عبارت است از:

1ـ گروه Normal: بدون تركيب لايه با لايه زيرين يا تركيب در صورت تغيير شفافيت لايه بالايي

2ـ گروه Subtractive: تيره تر‌كردن تصوير با تركيب رنگ‌هاي دولايه با هم

3ـ گروه Additive: روشن تر‌كردن تصوير با تركيب رنگ‌هاي روشن دو تصوير با هم

4ـ گروه Complex: تركيب رنگ‌هاي دولايه با بررسي شرط‌هايي بين دولايه

5ـ گروه Difference: تركيب لايه‌ها بر اساس تفاوت در رنگ لايه‌ها

6ـ گروه HSL: تركيب لايه‌ها با توجه به يكي از سه پارامتر اصلي رنگ لايه (رنگ، روشنايي يا غلظت آن)

در گروه اول، لايه بالايي تنها در صورتي با لايه زيرين خود تركيب مي‌شود كه شفافيت آن كمتر از 100 درصد تنظيم شده باشد كه در حالت Dissolve با كم‌كردن شفافيت محتواي لايه به صورت نقاط ريز با لايه زيرين تركيب مي‌شود.

Darken: در بخش‌هايي كه لايه زيرين تيره‌تر از لايه بالايي باشد رنگ لايه زيرين جايگزين رنگ لايه بالايي مي‌شود و در صورتي كه تيره‌تر نباشد، رنگ لايه بالايي بدون تغيير باقي مي‌ماند كه نتيجه اين عمل تيره‌تر‌شدن كلي تصوير است.

Multiply: تيرگي لايه بالايي با تيرگي لايه پاييني مخلوط شده و نتيجه تيره‌تر شدن كلي تصوير خواهد بود. فقط در مناطقي كه لايه زيرين كاملا سفيد باشد هيچ تغييري رخ نخواهد داد.

Color Burn: استفاده از مناطق تيره لايه زيرين براي انعكاس مناطق تاريك لايه بالايي با افزايش كنتراست.

Linear Burn: استفاده از مناطق تيره لايه زيرين براي انعكاس مناطق تاريك لايه بالايي با كاهش روشنايي.

Darker Color: مقايسه مجموع مقادير اطلاعات كانال‌هاي رنگي هر لايه و نمايش تيره‌ترين رنگ‌ها.

Lighten: معكوس حالت Darken عمل مي‌كند؛ يعني درصورتي كه لايه زيرين روشن‌تر از لايه بالايي باشد رنگ آن جايگزين رنگ لايه بالايي مي‌شود، در غير اين صورت تغييري رخ نمي‌دهد.

Screen: معكوس حالت Multiply عمل كرده و روشنايي لايه زيرين با لايه بالايي تشديد شده و در نتيجه تصويري روشن‌تر به وجود مي‌آورد. فقط در مناطقي كه لايه زيرين سياه مطلق باشد هيچ تغييري در رنگ لايه بالايي رخ نمي‌دهد.

Color Dodge: استفاده از روشنايي لايه زيرين براي انعكاس روشنايي لايه بالايي با كاهش كنتراست.

Linear Dodge: استفاده از روشنايي لايه زيرين براي انعكاس روشنايي لايه بالايي با افزايش روشنايي.

Lighter Color: مقايسه مجموع مقادير اطلاعات كانال‌هاي رنگي هر لايه و نمايش روشن‌ترين رنگ‌ها.

Overlay: حالت‌هاي Multiply وScreen هر دو، روي تصوير اعمال مي‌شود؛ يعني مناطق روشن، روشن‌تر و مناطق تيره، تيره‌تر مي‌شود.

Soft Light: حالت نرم‌تري از حالت قبلي.

Hard Light: مشابه حالت Overlay با اين تفاوت كه در اين حالت جاي لايه زيرين با لايه بالايي عوض مي‌شود.

Vivid Light: تركيب حالت Color Dodge و Color Burn

Linear Light: تركيب حالت Linear Dodge و Linear Burn

Pin light: جابه‌جايي رنگ‌ها با توجه به 50 درصد خاكستري، اگر لايه بالايي روشن‌تر از 50 درصد خاكستري باشد، قسمت‌هاي تيره لايه زيرين را روشن‌تر مي‌كند و اگر تيره‌تر از 50 درصد خاكستري باشد قسمت‌هاي روشن لايه زيرين، تيره‌تر مي‌شود.

Hard Mix: در اين حالت مقادير رنگي كانال‌هاي RGB دولايه با هم جمع شده و اعداد بيشتر از 255 با 255 و اعداد كمتر از 255 با صفر جايگزين مي‌شود.

Difference: كم‌كردن مقادير رنگي لايه‌اي كه روشن‌تر است از مقادير رنگي لايه ديگر و جايگزين‌كردن رنگ جديد در لايه بالايي.

Exclusion: شبيه حالت بالا البته با اعمال كنتراست كمتر.

Subtract: رنگ نهايي حاصل تفريق مقادير پيكسل‌هاي متناظر لايه بالايي از لايه زيرين است.

Divide: رنگ نهايي حاصل تقسيم مقادير پيكسل‌هاي متناظر لايه بالايي از لايه زيرين است.

Hue: در اين حالت روشنايي و شدت رنگ از لايه زيرين و نوع رنگ از لايه بالايي انتخاب مي‌شود.

Saturation: به منظور روشنايي و نوع رنگ از لايه زيرين و شدت رنگ از لايه بالايي.

Color: روشنايي از لايه زيرين و نوع و شدت رنگ از لايه بالايي انتخاب مي‌شود.

Luminosity: گزينه‌اي براي نوع و شدت از لايه زيرين و روشنايي از لايه بالايي.
منبع:jamejamonline.irچند گام بالاتر

  • کاهش حجم تصاوير در فتوشاپ
  • آموزش تصويري ساخت سيگار در فتوشاپ
  • آیا بنرهای شما با مشتریانتان ارتباط برقرار می كنند ؟
  • نحوه ذخیره فایل در فرمت‌های مختلف
  • آموزش اولیه فتوشاپ
  • آموزش ایجاد اشک در تصویر

   محصولات مشابه

   مطالب مشابه 

توانایی شناخت فتوشاپ در عمق لایه ها
راهنمای خرید قطعات کامپیوتری
موفقیت نوآوری در گرو شناخت نیاز‌های پنهان افراد است
تولید پرکاربردترین قطعات ماشین‌های معدنی به همت دانش بنیان‌ها
ساخت رایانه ای که با خون الکترونیکی کار می کند !
روش ضدعفونی کردن دستگاه‌های الکترونیکی
شارژ وسایل الکترونیکی با حرکات بدن
چرا تصاویردردوربین های دیجیتال متفاوت است؟
5 فناوری جدید دیجیتال (فلش مموری ضد آب و...)
با مشهورترین ارز‌های دیجیتال جهان آشنا شوید

   محصولات مشابه  

آشنایی با مولتی متر دیجیتال و روش استفاده از آن و شناخت قطعات الکترونیکی آشنایی با مولتی متر دیجیتال و روش استفاده از آن و شناخت قطعات الکترونیکی
مشاهده مشخصات و خرید

آشنایی با مولتی متر دیجیتال و روش استفاده از آن و شناخت قطعات الکترونیکی آشنایی با مولتی متر دیجیتال و روش استفاده از آن و شناخت قطعات الکترونیکی
مشاهده مشخصات و خرید

پاورپوینت معرفی دستگاه cnc ( قطعات نحوه استفاده و آشنایی) پاورپوینت معرفی دستگاه cnc ( قطعات نحوه استفاده و آشنایی)
مشاهده مشخصات و خرید

مولتی متر دیجیتال DT9205A مولتی متر دیجیتال DT9205A
مشاهده مشخصات و خرید

مولتی متر دیجیتال DT9205A امپایر مولتی متر دیجیتال DT9205A امپایر
مشاهده مشخصات و خرید

مولتی متر کلمپی دیجیتال انبری MT87 Empire مولتی متر کلمپی دیجیتال انبری MT87 Empire
مشاهده مشخصات و خرید

جدیدترین طرح توجیهی تولید قطعات الکترونیکی جدیدترین طرح توجیهی تولید قطعات الکترونیکی
مشاهده مشخصات و خرید

تحقیق عکاسی دیجیتال و شناخت هنرمندان این حوزه تحقیق عکاسی دیجیتال و شناخت هنرمندان این حوزه
مشاهده مشخصات و خرید

تحقیق انواع موتورهای الکترونیکی و هدف استفاده از آن- در حجم 51صفحه، فرمت ورد تحقیق انواع موتورهای الکترونیکی و هدف استفاده از آن- در حجم 51صفحه، فرمت ورد
مشاهده مشخصات و خرید

تحقیق استفاده از قالب هاي ماسه اي براي قطعات ريخته گری تحقیق استفاده از قالب هاي ماسه اي براي قطعات ريخته گری
مشاهده مشخصات و خرید

آموزش و حل مسائل آنالیز مدارهای الکتریکی و الکترونیکی با استفاده از نرم افزار MATLAB به صورت PDF و ب آموزش و حل مسائل آنالیز مدارهای الکتریکی و الکترونیکی با استفاده از نرم افزار MATLAB به صورت PDF و ب
مشاهده مشخصات و خرید

دانلود 30 افکت صوتی جدید الکترونیکی برای استفاده در تدوین و موشن گرافیک دانلود 30 افکت صوتی جدید الکترونیکی برای استفاده در تدوین و موشن گرافیک
مشاهده مشخصات و خرید

پاورپوینت سلامت الکترونیکی آشنایی با برخی خطرات زندگی الكترونیكی E-Life در فضای اینترنت پاورپوینت سلامت الکترونیکی آشنایی با برخی خطرات زندگی الكترونیكی E-Life در فضای اینترنت
مشاهده مشخصات و خرید

گزارش کارآموزی مواد شيميايي مورد استفاده در ساخت قطعات فلزي صنعت خودروسازي گزارش کارآموزی مواد شيميايي مورد استفاده در ساخت قطعات فلزي صنعت خودروسازي
مشاهده مشخصات و خرید

پاورپوینت شناخت رنگ و استفاده آن در معماری - شامل 62 اسلاید پاورپوینت شناخت رنگ و استفاده آن در معماری - شامل 62 اسلاید
مشاهده مشخصات و خرید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کارگاه اتومکانیک (آشنایی با قطعات سازنده خودرو) در 150 اسلاید پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کارگاه اتومکانیک (آشنایی با قطعات سازنده خودرو) در 150 اسلاید
مشاهده مشخصات و خرید

شناخت و آشنایی با یکی از بزرگترین ایلات ایران - 193 صفحه شناخت و آشنایی با یکی از بزرگترین ایلات ایران - 193 صفحه
مشاهده مشخصات و خرید

پاورپوینت طراحی خودکار مدارهای دیجیتال و آشنایی با مدارهای برنامه پذیر پاورپوینت طراحی خودکار مدارهای دیجیتال و آشنایی با مدارهای برنامه پذیر
مشاهده مشخصات و خرید

پاورپوینت پودمان سوم کار و فناوری پایه هشتم شهروند الکترونیکی 1اتصال به شبکه،پست الکترونیکی پاورپوینت پودمان سوم کار و فناوری پایه هشتم شهروند الکترونیکی 1اتصال به شبکه،پست الکترونیکی
مشاهده مشخصات و خرید

پاورپوینت پودمان سوم کار و فناوری پایه هشتم شهروند الکترونیکی 1اتصال به شبکه،پست الکترونیکی پاورپوینت پودمان سوم کار و فناوری پایه هشتم شهروند الکترونیکی 1اتصال به شبکه،پست الکترونیکی
مشاهده مشخصات و خرید


   مقالات مشابه  

بهترین کتابخوان های الکترونیکی
راهنمای انتخاب کتابخوان های الکترونیکی
آشنایی با میکروسکوپ و انواع آن
آشنایی با انواع ویلچر
آشنایی با انواع کابل های انتقال تصویر – راهنمای جامع
بدون آشنایی با انواع ریش تراش، اقدام به خرید نکنید!
آشنایی با ابزار پاکسازی پوست ( میکرودرم و اسکین اسکرابر )
راهنمای قبل از خرید گیرنده دیجیتال
انواع گیرنده دیجیتال DVB-T ، DVB-C و DVB-S و تفاوت آن ها
ترازوی دیجیتال نخرید اگر این راهنما را نخوانده‌اید
لیدی مدکالا - مقالات - سایت مپ - نقشه سایت - تماس با ما - صفحه اصلی