فروشگاه لوازم دیجیتال رابوکالا

فروشگاه
  

تركيب لايه‌هاي عکس با استفاده از Blend Modeتركيب لايه‌هاي عکس با استفاده از Blend Mode 

تركيب لايه‌هاي عکس, تصوير در تصوير

تركيب لايه‌هاي عکس با استفاده از Blend Mode

حتما تا به حال تصاوير تركيب شده‌اي را مشاهده كرده‌ايد كه بسيار رويايي و جالب به نظر مي‌رسند و به صورت پيچيده‌اي در هم ادغام شده و يك تصوير جديد را پديد آورده‌اند. شايد در نگاه اول اين تركيب تصاوير مشكل و سخت به نظر برسد؛ اما با كمي آگاهي از لايه‌ها در فتوشاپ و تركيب آنها در حالت Blend Mode مي‌توانيم به نتايج بسيار جالبي از تركيب تصاوير دست يابيم.

با اين كه اين بخش از فتوشاپ معمولا با سعي و خطا و امتحان حالت‌هاي مختلف به نتايج مورد نظر منجر مي‌شود، اما آگاهي از نحوه عملكرد هر حالت مي‌تواند كمك شاياني در رسيدن به نتايج دلخواه در حداقل زمان ممكن باشد. اعمال حالت تركيبي در فتوشاپ در دو حالت امكان‌پذير است. پركاربردترين حالت لايه‌بندي تصوير و انتخاب حالت تركيبي مورد نظر در پانل لايه‌هاست؛ اما از طريق نوار تنظيمات هر ابزار طراحي مثل مداد و قلم‌مو نيز مي‌توانيم به همه يا برخي حالت‌هاي تركيبي دست پيدا كنيم.

تنها تفاوت اين دو حالت در نحوه اعمال حالت تركيبي است كه در حالت اول قابل تغيير بوده و در حالت دوم بعد از اعمال، امكان تغيير وجود ندارد. در هر صورت انتخاب روش استفاده از حالت‌هاي تركيبي به عهده طراح بوده و همچنان كه گفته شد آشنايي با نحوه عملكرد اين حالات تركيبي كمك شاياني در ايجاد جلوه‌هاي مورد نظر و سرعت بخشيدن به كار خواهد كرد. در فرامين تركيب لايه‌ها با توجه به حالت انتخاب شده نحوه تركيب رنگ‌هاي لايه بالايي با لايه زيرين خود را تعيين مي‌كنيم.

براي دسترسي به اين فرامين كافي است در پانل لايه‌ها روي قسمت مشخص شده ـ كه به صورت پيش فرض عبارت Normal ديده مي‌شود ـ كليك كنيم تا منوي مربوط به انتخاب حالت تركيبي باز شود. البته فراخواني فرمان Blending Option از مسير LayerLayer Style و انتخاب قسمت Blend Mode نيز نتيجه مشابهي را خواهد داد. همان‌گونه كه مشاهده مي‌شود اين حالات تركيبي با توجه به نحوه عملكردشان در شش گروه قرار گرفته است كه استفاده از اعضاي هر گروه عملكرد يكساني در نحوه تركيب لايه با لايه زيرين خود را به دست خواهد داد. اين پنج گروه عبارت است از:

1ـ گروه Normal: بدون تركيب لايه با لايه زيرين يا تركيب در صورت تغيير شفافيت لايه بالايي

2ـ گروه Subtractive: تيره تر‌كردن تصوير با تركيب رنگ‌هاي دولايه با هم

3ـ گروه Additive: روشن تر‌كردن تصوير با تركيب رنگ‌هاي روشن دو تصوير با هم

4ـ گروه Complex: تركيب رنگ‌هاي دولايه با بررسي شرط‌هايي بين دولايه

5ـ گروه Difference: تركيب لايه‌ها بر اساس تفاوت در رنگ لايه‌ها

6ـ گروه HSL: تركيب لايه‌ها با توجه به يكي از سه پارامتر اصلي رنگ لايه (رنگ، روشنايي يا غلظت آن)

در گروه اول، لايه بالايي تنها در صورتي با لايه زيرين خود تركيب مي‌شود كه شفافيت آن كمتر از 100 درصد تنظيم شده باشد كه در حالت Dissolve با كم‌كردن شفافيت محتواي لايه به صورت نقاط ريز با لايه زيرين تركيب مي‌شود.

Darken: در بخش‌هايي كه لايه زيرين تيره‌تر از لايه بالايي باشد رنگ لايه زيرين جايگزين رنگ لايه بالايي مي‌شود و در صورتي كه تيره‌تر نباشد، رنگ لايه بالايي بدون تغيير باقي مي‌ماند كه نتيجه اين عمل تيره‌تر‌شدن كلي تصوير است.

Multiply: تيرگي لايه بالايي با تيرگي لايه پاييني مخلوط شده و نتيجه تيره‌تر شدن كلي تصوير خواهد بود. فقط در مناطقي كه لايه زيرين كاملا سفيد باشد هيچ تغييري رخ نخواهد داد.

Color Burn: استفاده از مناطق تيره لايه زيرين براي انعكاس مناطق تاريك لايه بالايي با افزايش كنتراست.

Linear Burn: استفاده از مناطق تيره لايه زيرين براي انعكاس مناطق تاريك لايه بالايي با كاهش روشنايي.

Darker Color: مقايسه مجموع مقادير اطلاعات كانال‌هاي رنگي هر لايه و نمايش تيره‌ترين رنگ‌ها.

Lighten: معكوس حالت Darken عمل مي‌كند؛ يعني درصورتي كه لايه زيرين روشن‌تر از لايه بالايي باشد رنگ آن جايگزين رنگ لايه بالايي مي‌شود، در غير اين صورت تغييري رخ نمي‌دهد.

Screen: معكوس حالت Multiply عمل كرده و روشنايي لايه زيرين با لايه بالايي تشديد شده و در نتيجه تصويري روشن‌تر به وجود مي‌آورد. فقط در مناطقي كه لايه زيرين سياه مطلق باشد هيچ تغييري در رنگ لايه بالايي رخ نمي‌دهد.

Color Dodge: استفاده از روشنايي لايه زيرين براي انعكاس روشنايي لايه بالايي با كاهش كنتراست.

Linear Dodge: استفاده از روشنايي لايه زيرين براي انعكاس روشنايي لايه بالايي با افزايش روشنايي.

Lighter Color: مقايسه مجموع مقادير اطلاعات كانال‌هاي رنگي هر لايه و نمايش روشن‌ترين رنگ‌ها.

Overlay: حالت‌هاي Multiply وScreen هر دو، روي تصوير اعمال مي‌شود؛ يعني مناطق روشن، روشن‌تر و مناطق تيره، تيره‌تر مي‌شود.

Soft Light: حالت نرم‌تري از حالت قبلي.

Hard Light: مشابه حالت Overlay با اين تفاوت كه در اين حالت جاي لايه زيرين با لايه بالايي عوض مي‌شود.

Vivid Light: تركيب حالت Color Dodge و Color Burn

Linear Light: تركيب حالت Linear Dodge و Linear Burn

Pin light: جابه‌جايي رنگ‌ها با توجه به 50 درصد خاكستري، اگر لايه بالايي روشن‌تر از 50 درصد خاكستري باشد، قسمت‌هاي تيره لايه زيرين را روشن‌تر مي‌كند و اگر تيره‌تر از 50 درصد خاكستري باشد قسمت‌هاي روشن لايه زيرين، تيره‌تر مي‌شود.

Hard Mix: در اين حالت مقادير رنگي كانال‌هاي RGB دولايه با هم جمع شده و اعداد بيشتر از 255 با 255 و اعداد كمتر از 255 با صفر جايگزين مي‌شود.

Difference: كم‌كردن مقادير رنگي لايه‌اي كه روشن‌تر است از مقادير رنگي لايه ديگر و جايگزين‌كردن رنگ جديد در لايه بالايي.

Exclusion: شبيه حالت بالا البته با اعمال كنتراست كمتر.

Subtract: رنگ نهايي حاصل تفريق مقادير پيكسل‌هاي متناظر لايه بالايي از لايه زيرين است.

Divide: رنگ نهايي حاصل تقسيم مقادير پيكسل‌هاي متناظر لايه بالايي از لايه زيرين است.

Hue: در اين حالت روشنايي و شدت رنگ از لايه زيرين و نوع رنگ از لايه بالايي انتخاب مي‌شود.

Saturation: به منظور روشنايي و نوع رنگ از لايه زيرين و شدت رنگ از لايه بالايي.

Color: روشنايي از لايه زيرين و نوع و شدت رنگ از لايه بالايي انتخاب مي‌شود.

Luminosity: گزينه‌اي براي نوع و شدت از لايه زيرين و روشنايي از لايه بالايي.
منبع:jamejamonline.irچند گام بالاتر

  • کاهش حجم تصاوير در فتوشاپ
  • آموزش تصويري ساخت سيگار در فتوشاپ
  • آیا بنرهای شما با مشتریانتان ارتباط برقرار می كنند ؟
  • نحوه ذخیره فایل در فرمت‌های مختلف
  • آموزش اولیه فتوشاپ
  • آموزش ایجاد اشک در تصویر

   محصولات مشابه

   مطالب مشابه 

پرونده هسته‌ای ایران باز شد
تاریخچه کامپیوتر و نگاهی به تاریخچه پیدایش کامپیوتر در ایران
سوکت پنجره ای که انرژی خورشیدی ایجاد می کند
مایکروسافت ابر رایانه ای با ۲۸۵ هزار هسته سی پی یو ساخت
اختراع جدید باتری تاشو با انرژی بیشتر
شارژر همراهی که می‌تواند در طول 15 دقیقه انرژی مورد نیاز گوشی شما را در خود ذخیره کند
تاریخچه اینترنت
ادای دین رادیویی‌ها به خواننده قطعه انقلابی «ایران ایران»
وزیر ارشاد: زندگی شهید سلیمانی و فخری زاده، سوژه‌ مناسبی برای اشعار حماسی است/ ماجرای حشر و نشر شهید هسته‌ای با قیصر امین پور
تاریخچه برند Lacoste

   محصولات مشابه  

تحقیق تاریخچه استفاده از انرژی هسته ای در ایران تحقیق تاریخچه استفاده از انرژی هسته ای در ایران
مشاهده مشخصات و خرید

تحقیق درباره نقش انرژی هسته ای در درمان بیماری ها و کاربرد انرژی هسته ای در پزشکی تحقیق درباره نقش انرژی هسته ای در درمان بیماری ها و کاربرد انرژی هسته ای در پزشکی
مشاهده مشخصات و خرید

تحقیق آشنایی با بعضی از كاربردهای انرژی هسته ای تحقیق آشنایی با بعضی از كاربردهای انرژی هسته ای
مشاهده مشخصات و خرید

تحقیق درباره فرآیند تولید انرژی هسته ای و کاربرد های آن تحقیق درباره فرآیند تولید انرژی هسته ای و کاربرد های آن
مشاهده مشخصات و خرید

تحقیق کامل و جامع با عنوان انرژی هسته ای در 52 صفحه به صورت Word و به زبان فارسی تحقیق کامل و جامع با عنوان انرژی هسته ای در 52 صفحه به صورت Word و به زبان فارسی
مشاهده مشخصات و خرید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تاریخچه انرژی و انواع انرژی در 51 اسلاید پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تاریخچه انرژی و انواع انرژی در 51 اسلاید
مشاهده مشخصات و خرید

تحقیق تحلیلی از آخرین وضعیت مسئله هسته ای ایران تحقیق تحلیلی از آخرین وضعیت مسئله هسته ای ایران
مشاهده مشخصات و خرید

تحقیق تاریخچه سنگ در ایران تحقیق تاریخچه سنگ در ایران
مشاهده مشخصات و خرید

تحقیق تاریخچه فرش در ایران تحقیق تاریخچه فرش در ایران
مشاهده مشخصات و خرید

تحقیق تاریخچه پوستر در ایران تحقیق تاریخچه پوستر در ایران
مشاهده مشخصات و خرید

تحقیق تاریخچه تصویرسازی در ایران تحقیق تاریخچه تصویرسازی در ایران
مشاهده مشخصات و خرید

تحقیق بررسی تاریخچه چاپ در ایران تحقیق بررسی تاریخچه چاپ در ایران
مشاهده مشخصات و خرید

تحقیق بررسی تاریخچه مینیاتور در ایران تحقیق بررسی تاریخچه مینیاتور در ایران
مشاهده مشخصات و خرید

تحقیق بررسی تاریخچه موزه در ایران و جهان تحقیق بررسی تاریخچه موزه در ایران و جهان
مشاهده مشخصات و خرید

تحقیق درباره تاریخچه و چگونگی پیدایش حقوق بشر در ایران - 13 صفحه تحقیق درباره تاریخچه و چگونگی پیدایش حقوق بشر در ایران - 13 صفحه
مشاهده مشخصات و خرید

پاورپوینت انرژی هسته ای پاورپوینت انرژی هسته ای
مشاهده مشخصات و خرید

اقتصاد و انرژی هسته ای اقتصاد و انرژی هسته ای
مشاهده مشخصات و خرید

تحقیقآشنایی با بعضی از كاربردهای انرژی هسته ای 30ص1 تحقیقآشنایی با بعضی از كاربردهای انرژی هسته ای 30ص1
مشاهده مشخصات و خرید

دانلود پاورپوینتبهداشت کاربری انرژی های هسته ای وامواج الکترومغناطیس دانلود پاورپوینتبهداشت کاربری انرژی های هسته ای وامواج الکترومغناطیس
مشاهده مشخصات و خرید

دانلود پاورپوینت تاریخچه انرژی و گرما - شامل 25 اسلاید دانلود پاورپوینت تاریخچه انرژی و گرما - شامل 25 اسلاید
مشاهده مشخصات و خرید


   مقالات مشابه  

۸ ماشین ظرفشویی برتر در بازار ایران از دید کاربران
مقایسه ۵ ترازوی آشپزخانه موجود در بازار ایران
بهترین و دقیق ترین فشارسنج های دیجیتال در ایران کدامند؟
۸ مدل یخچال فریزر دوقلو محبوب در بازار ایران کدامند؟
طراحی ویلای مدرن :  بررسی ATTIC HOUSE یک ویلای زیبا در شمال ایران- حسن سلطانپور
راهنمای خرید فشارسنج دیجیتالی / پر فروش ترین فشارسنج های دیجیتالی در ایران
روش استفاده از ماساژور صورت
آیا استفاده از تشک برقی در بارداری ایمن است؟
نحوه استفاده از جارو شارژی
چطور از انواع تب‌سنج استفاده کنیم؟
فروشگاه خانه چین - سلطاتپور استودیو - حسن سلطانپور - طرح های معمار امین سلطانپور - لیدی مدکالا - مقالات - سایت مپ - نقشه سایت - تماس با ما - صفحه اصلی