کابل تبدیل USB به microUSB تسکو مدل TC A70 طول 1 متر
Menu