گزارش کارآموزی پست های ۶۳ ۲۳۰ ۴۰۰ کیلو ولت رشته برق قدرت

گزارش کارآموزی پست های ۶۳ ۲۳۰ ۴۰۰ کیلو ولت رشته برق قدرت
دانلود گزارش کارآموزی رشته مهندسی برق قدرتگزارش کارآموزی پست های ۶۳ ۲۳۰ ۴۰۰ کیلو ولت رشته برق قدرتمشخصات گزارش:عنوان گزارش : گزارش کارآموزی پستهای ۶۳، ۲۳۰، ۴۰۰ کیلو ولت – برق قدرتقالب بندی : wordتعدا …
نام فروشنده:سایت فایل روز نام فروشنده: اسماعیل براي دريافت اطلاعات بيشتر از اين کالا به بخش توضيحات مراجعه نماييد

قیمت:

تومان0

دسته بندی محصول:

توضیحات

گزارش کارآموزی پست های ۶۳ ۲۳۰ ۴۰۰ کیلو ولت رشته برق قدرت

دانلود گزارش کارآموزی رشته مهندسی برق قدرتگزارش کارآموزی پست های ۶۳ ۲۳۰ ۴۰۰ کیلو ولت رشته برق قدرتمشخصات گزارش:عنوان گزارش : گزارش کارآموزی پستهای ۶۳، ۲۳۰، ۴۰۰ کیلو ولت – برق قدرتقالب بندی : wordتعداد صفحات : 77فهرست :مقدمهانواع پستبراساس نوع عایقبر اساس محل احداث و نصب تجهیزاتاجزاء تشکیل دهنده پستترانس زمینترانس مصرف داخلیسویچگراصول کار ترانسفورمرتعریف ترانسفورمراجزاء ترانسفورمرانواع اتصال سیم پیچترانسفورمرهای پست ۶۳ میرحاجترانسفورمر ولتاژ(PT,VT)ترانسفورمر جریان(CT)حفاظتهای ترانسفیدرانواع فیدرزمین کردنانواع زمین کردنروشهای زمین کردنولتاژهای کمکی۱ـ ولتاژکمکی (DC 110)۲ـ ولتاژکمکی (AC)اندازه گیریاینترلاکها و انواع آنهارله و حفاظترله فرکانسعملکرد رلهً بوخهلتزسیستم آلارمسکسیونر تیغه ای یا اره ایسکسیونر کشوییسکسیونر دورانیسکسیونر قیچی ای یا پانتوگرافسکسیونر با قطع زیر بارمدار شکنشین وشین بندیالف – شین سادهقطع طولی شینب- شین چندتایی یا مرکباستفاده ازشین کمکیشین سه تاییمشخصات وطرزانتخاب شین فشارضعیفمشخصات فنی پست ۴۰۰ آهوان سمناندیسپاچینگ فوق توزیع سمنانو …گزارش کارآموزی پست های ۶۳ ۲۳۰ ۴۰۰ کیلو ولت رشته برق قدرتچکیده:پست های ۶۳ ، ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلو ولتهمگی در دسته بندی پست ها در ردهپست های تبدیل ولتاژ قرارمی گیرند. در نتیجه عمده اطلاعات و دانستنی های مربوط به آن یکسان است و تفاوت محسوس آنها در سطح ولتاژی کاری آنها می باشد. بر این اساس عمده مدت کارآموزی در پست ۶۳ کیلوولت سپری شد.زیرا علاوه بر مشابه بودن روال کاری با پست های دیگر، در این پست ها امکان مشاهده تغییرات بار در محدوده بیشتر وجود دارد که سبب درک راحت تر و صحیح تر از ماهیت پست های تبدیل و مصرف کننده ها می گردد.برای آگاهی از اختلافات جزیی پست ها ، مخصوصا آشنایی کلی با تجهیزاتی که در پست ۶۳ مورد استفاده ندارد ، سهم کوچکی از مدت کارآموزی به حضور در پست ۴۰۰ آهوان اختصاص یافت.همچنین از فرصت بوجود آمده در مقاطع زمانی مختلف برای بازدید از مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع و شرکت در جلسات ایمنی استفاده شد. محصول (گزارش کارآموزی پست های ۶۳ ۲۳۰ ۴۰۰ کیلو ولت رشته برق قدرت )مربوط به فروشگاه دیجیکالا در فروشگاه رابو کالا مي باشد